Executeren van een titel

Wanneer je een mooi vonnis hebt behaald waarin de wederpartij een bedrag moet gaan betalen, wil je dat dit ook snel en goed wordt opgepakt als betaling uitblijft.

Hoe werken wij?

Bij het executeren van een titel kun je diverse maatregelen nemen. Onze werkwijze voor de executie van een titel op rij:

1. Betekenen van de titel
Na het ontvangen van uw opdracht betekenen wij de titel aan geëxecuteerde. Wij doen meestal gelijk bevel om binnen 2 dagen aan het veroordeelde te voldoen. Wanneer wij na 2 dagen nog geen betaling hebben ontvangen gaan wij over tot het nemen van verdere maatregelen. Voor elk van de te nemen maatregelen vragen wij u eerst uitdrukkelijk om toestemming.

2. Leggen van een bankbeslag
Sinds 1 januari 2021 is het voor deurwaarders mogelijk alle bankinstellingen te benaderen met de vraag of geëxecuteerde een bankrekening aanhoud. Wanneer dat het geval is krijgen wij een positief bericht en kunnen wij tot het leggen van een bankbeslag overgaan.

3. Beslag op onroerende zaak
Heeft betrokkene onroerend goed? Dan leggen wij aan u voor om daar beslag op te leggen. Overbetekening zal hierna plaatsvinden aan de geëxecuteerde en de hypotheekhouder. Wanneer dat gewenst is kan de verkoop worden overgenomen van de hypotheekhouder en kan er tot verkoop worden overgegaan.

4. Voertuig in bezit? beslag!
Middels een uittreksel op te vragen van het RDW zien wij direct of een geëxecuteerde een voertuig op naam heeft staan. Wanneer dit geen lease voortuig betreft kunnen wij direct middels een administratief (bureau)beslag het voertuig in beslag nemen. Hierdoor kan de geëxecuteerde het voertuig niet meer overdragen bij de RDW. Eventueel nemen wij het voertuig in gerechtelijke bewaring en gaan tot verkoop van het voertuig over.

5. Beslag in inkomen
Heeft betrokkene en inkomstenbron? Dan leggen wij daaronder beslag. De werkgever of uitkeringsinstantie moet dan een deel van het inkomen aan ons overdragen. Hiermee wordt de vordering ingelost.

6. Beslag op aandelen in een onderneming
Wanneer geëxecuteerde een onderneming op naam heeft staan kan er beslag gelegd worden op de aandelen die hij houdt in de onderneming. Wanneer de beslaglegging zelf nog geen effect sorteert kan de verkoop worden aangezegd. Wanneer er een gerechtelijk verlof is verkregen kan daarna ook tot verkoop van de onderneming woden overgegaan.

7. Beslag op roerende zaken
Heeft de geëxecuteerde nog andere roerende zaken op naam die waardevol zijn? Dan komen wij graag in actie en gaan tot beslaglegging over. Of het nu gaat om dure horloge's of een Friese staartklok, wanneer wij de roerende zaken in het zicht hebben kunnen wij tot beslaglegging overgaan. Ook hier geldt dat wij ook over kunnen gaan tot gerechtelijke inbewaringneming en een verkoop van deze inbeslaggenomen roerende zaken.

x