Toevoeging

Wellicht procedeert u op basis van een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand. Wanneer u dan een exploot wilt laten betekenen of een vonnis wilt laten executeren gelden bijzondere regels

Uitbrengen van een exploot op basis van een toevoeging


Wanneer je een exploot wilt uitbrengen op basis van een toevoeging, zorgt Van Houwelingen & Partners allereerst dat het exploot net zo snel en kundig wordt uitgebracht als was het een betalende zaak. U kunt dezelfde service en snelheid verwachten.

Daarnaast brengt Van Houwelingen & Partners geen verdere kosten in rekening. U ontvangt dus geen nota voor een uittreksel BRP of voor kosten ten behoeve van de dekking van de tuchtrechtspraak voor gerechtsdeurwaarders. Tenzij u meer dan 50 pagina's aan dagvaarding of producties stuurt, ontvangt u van ons een nul-nota.

Executeren van en titel op basis van een toevoeging


Bij het executeren van een titel worden alle exploten bij de Raad voor de Rechtspraak ingediend, tenzij de geëxecuteerde tot betaling overgaat. Mocht er geen betaling volgen, worden dus alle exploten van de nota verwijderd. Wat resteert is een kleine nota voor bureau- en dossierkosten.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een opdracht uit handen geven? Neem contact op

Contact
x