Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

A

Aanmaning

Een aanmaning is een schriftelijke sommatie c.q. herinnering van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen. Deze aanmaning kan zowel door de schuldeiser zelf worden gestuurd als door een ingeschakelde incasso-organisatie (incassobureau of gerechtsdeurwaarder).

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling van de ene partij aan de andere door middel van een exploot. Voorbeelden zijn aanzegging ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaardafspraken die tussen partijen kunnen gelden.

Ambtelijke handeling

Een ambtelijke handeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarder waarvan hij een akte opmaakt, bijvoorbeeld dagvaarding, beslag, constatering. In de wet wordt op verschillende plaatsen aangegeven tot het doen van welke handelingen de deurwaarder bevoegd is, met name in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

Automatische incasso

Automatische afschrijving van het bankrekeningnummer door de schuldeiser of de ingeschakelde incasso-organisatie (incassobureau of gerechtsdeurwaarder). Dit is pas mogelijk nadat de schuldenaar daartoe toestemming heeft gegeven.