Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

I

Incassokosten

Vergoeding van de kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt.

Incassoprocedure

Buitengerechtelijke inning van een geldvordering voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. De kosten van een incassoprocedure moeten in het algemeen door de wanbetaler worden betaald.

Ingebrekestelling

Schriftelijke verklaring van een schuldeiser aan zijn schuldenaar waarbij wordt geconstateerd dat de schuldenaar in gebreke is en hij formeel aansprakelijk wordt gesteld voor de schade die de schuldeiser door het uitblijven van de prestatie zal lijden.