Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

O

Ontruiming

Ten uitvoerleggen van een vonnis waarin de schuldenaar is veroordeeld tot ontruiming, een veroordeelde schuldenaar die geen gehoor geeft aan het bevel te ontruimen kan gedwongen worden ontruimd, tot ontruiming is slechts een deurwaarder bevoegd (artikel 556 lid 1 Rv), Desnoods met de ‘sterke’ arm (politie);

Opdrachtgever

Van deze persoon of dit bedrijf krijgt het gerechtsdeurwaarderskantoor de opdracht om een zaak in behandeling te nemen.

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant. De oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden.

Overbetekening

Als een gerechtsdeurwaarder beslag legt, dient de debiteur hier middels een officieel stuk van op de hoogte te worden gesteld. Dit officiële stuk heet een overbetekening.