Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

P

Preferent beslag

Een aantal instanties (o.a. Belastingdienst en Gemeentelijke Sociale Dienst) hebben op het moment van beslaglegging voorrang op de andere beslagleggers. Dit houdt in dat de vordering van zo'n instantie eerst afbetaald wordt voordat de andere beslagleggers geld uit het beslag verkrijgen.

Proces verbaal

Een proces-verbaal is de akte waarmee een overheidsambtenaar verslag uitbrengt over wat hij in de uitoefening van zijn functies heeft verricht. Het vermeldt dus de handelingen die hij stelde, maar ook de schriftelijke weergave van de gesprekken of verklaringen in zijn aanwezigheid. Bedoeld wordt dus een ware getuigenis met eveneens de opgave van de omstandigheden waarin de gerapporteerde feiten zich voordeden.