Begrippenlijst

Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende vaktermen en hun betekenis.

W

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of WSNP is een in 1998 opgesteld Nederlandse wet, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst.
De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degene die buiten hun schuld (''te goeder trouw'') in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden bestaan.