Van Houwelingen 041 verkleind

Betekenen aan erfgenamen, hoe doe je dat?

Bij het overlijden van jouw debiteur wil je een exploot kunnen betekenen aan de erfgenamen van de debiteur. Hoe beteken je een exploot aan de erfgenamen? Soms weet je niet precies wie de erfgenamen zijn. Hoe kun je dan een exploot betekenen?

Wat zegt de wet over het betekenen van exploten aan erfgenamen?

Artikel 53 Rv. bepaalt dat bij een betekening aan de erfgenamen de namen en de woonplaatsen van de erfgenamen achterwege mogen blijven als voldaan wordt aan een van de genoemde voorwaarden:

  1. Je kunt aan de laatste woonplaats betekenen zonder de erfgenamen te noemen, als er aan die woonplaats nog een overlevende partner, broer, zus of een nabestaande in de eerste lijn woont.
  2. Als er een executeur is of een vereffenaar van de nalatenschap of wanneer er een curator of bewindvoerder was ten tijde van overlijden, of als er een advocaat of deurwaarder is waar eerder al woonplaats was gekozen, kan er bij deze functionaris betekend worden en kunnen de namen van de erfgenamen achterwege blijven.
  3. Als er 1 erfgenaam bekend is, kan er binnen 1 jaar na overlijden aan deze erfgenaam worden betekend zonder de andere namen van de erfgenamen te hoeven noemen.

Hoe werkt het doen van een exploot aan erfgenamen in de praktijk?

Vaak ken je al wel een van de erfgenamen of kun je via het BRP uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Ook kun je via het Centraal Testament Register kijken óf er een testament is en welke notaris dat testament heeft verleden. Je kunt dan contact opnemen met de notaris om te vragen of er bijvoorbeeld een executeur is of dat de erfgenamen bekend zijn. Een notaris mag deze vragen wegens privacy redenen niet altijd beantwoorden. Met de gegevens van het BRP en het Centraal Testament Register en de notaris in de hand kun je kijken welke situatie van artikel 53 Rv. van toepassing is. Het is overigens altijd nog mogelijk om aan alle erfgenamen afzonderlijk exploot te doen.


x