Foto desktop

Blog: Algemene termijnenwet. Hoe zit dat ook alweer?

De Algemene Termijnenwet (ATW) bepaalt hoe wordt omgegaan met in de wet genoemde termijnen en wat de regels daaromtrent zijn. Een derdenbeslag moet bijvoorbeeld binnen 8 dagen na het leggen van het beslag worden overbetekend aan de debiteur. Hoe moet worden omgegaan met deze termijn?

Verlenging

Kees van Houwelingen, 25 mei 2020

Artikel 1 van de ATW geeft aan dat een termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Deze verlenging zorgt ervoor dat debiteuren niet in het weekend en op feestdagen een stuk betekend kunnen krijgen waar fatale termijnen aan gebonden zijn die niet meer gehaald kunnen worden. In een weekend of op een feestdag kan een debiteur immers van huis zijn. Ook is het de intentie van de wetgever dat exploten die betekend worden de debiteur zoveel mogelijk bereiken. Door in het weekend een stuk te betekenen kan dit wellicht over het hoofd worden gezien.

Uit mijn ervaring blijkt echter dat veel debiteuren op zaterdag en zondag gewoon thuis zijn en het stuk vaker in ontvangst kunnen nemen en lezen omdat ze dan vaak niet hoeven werken. Wellicht dat een vernieuwing van de ATW op zijn plaats is?

2 dagen niet zondag of feestdag

Artikel 2 van de ATW zorgt dat een termijn van drie dagen zoveel mogelijk wordt verlengd zodat er minimaal 2 dagen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Ook hier wordt gedacht aan het tijdig bereiken van het stuk door de debiteur.

Beroepstermijn

De ATW geldt ook voor beroepstermijnen. Wanneer de hogere beroepstermijn eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, mag deze worden verlengd conform artikel 1 ATW tot een dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Uitsluitingen

De ATW wordt uitgesloten voor termijnen omschreven in uren, termijnen die meer dan 90 dagen betreffen, termijnen die meer dan 12 weken lang zijn, meer dan drie maanden, of meer dan een jaar.

Besluit tot gelijkstelling

Bij besluit kunnen bepaalde dagen gelijkgesteld worden, zo zegt art 3 lid 3 ATW. Zo is al bepaald bij besluit van 20 september 2019 dat de volgende dagen gelijkgesteld zijn:

22 mei 2020, 14 mei 2021 en 27 mei 2022.

Dit zijn de vrijdagen na hemelvaart die traditiegetrouw gelijk worden gesteld.

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

x