Plaatje blog betekenen aan de bestuurder van een bv

Blog: Betekenen aan de bestuurder van de BV, mag dat?

Als gerechtsdeurwaarder ben ik verantwoordelijk voor het correct betekenen van exploten. Hierbij kom ik zowel bij natuurlijke personen als bij rechtspersonen als bij gemeenten of de Staat. In het Wetboek van Rechtsvordering (Rv) is geregeld hoe de gerechtsdeurwaarder deze exploten moet doen. Voor deze blog wil ik inzoomen hoe een exploot aan een rechtspersoon moet worden gedaan.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Derk van den Berg, september 2020

In een kwestie waarbij een rechtspersoon (de BV) in hoger beroep moest worden gedagvaard ben ik op pad met de dagvaarding die uiterlijk deze dag betekend moet worden. Aangekomen bij het adres waar de BV volgens het Handelsregister moet zitten blijkt het pand leeg en verlaten. Navraag bij de buren leert dat de BV kortgeleden is vertrokken en men heeft geen idee waarheen. Ik kan mijn dagvaarding ter plaatse niet achterlaten. Gelukkig geeft art 50 RV uitkomst: “Ten aanzien van andere rechtspersonen geschiedt de betekening aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een van de bestuurders”. 1, 2

Wat nu?

Ik mag dus mijn dagvaarding ook aan de bestuurder betekenen. Nog maar eens in het Handelsregister kijken dan. De bestuurder van de BV blijkt een natuurlijk persoon te zijn die volgens het Handelsregister aan het zelfde adres woont als waar de BV in kwestie ingeschreven staat. Uit het persoonsregister komt naar voren dat de bestuurder zonder bekende woon- en verblijfplaats is.

Einde verhaal?

Einde verhaal? Nee dat niet, de dagvaarding kan gelukkig alsnog worden betekend (en de hoger beroep termijn gered) aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het gerecht waar de zaak moet dienen. In dat geval dient er natuurlijk wel rekening mee worden gehouden dat de oproepingstermijn 3 maanden bedraagt.

1Met andere rechtspersoon wordt hier bedoeld de rechtspersonen uit art 2:3 BW zodat de BV hier ook onder valt.

2Het woord of in dit artikel duidt op een vrije keuze voor betekening aan het kantoor van de of de bestuurder van de BV

x