Blog conservatoir beslag plaatje Bas

Blog - Het conservatoir beslag

Het niet betaald krijgen van facturen voor geleverde goederen of diensten is voor de ondernemer een frustratie omdat hij energie en tijd moet steken om zijn facturen betaald te krijgen. Geld wat hij niet kan gebruiken om nieuwe investeringen te doen of kosten te betalen. Zeker als het om grotere bedragen gaat wil je als ondernemer dat er snel actie wordt ondernomen. Het voeren van een gerechtelijke procedure, het verweer wat er kan komen, een verschijning van partijen bij de rechtbank en uiteindelijk het vonnis kan soms maanden in beslag nemen. Met alle gevolgen van dien. Kan dat anders?

Eindelijk vonnis

Bastiaan van der Heijden, september 2020

Na 7 maanden procederen komt het vonnis en de rechter wijst de vordering toe. Fijn! Na betekening van het vonnis door de deurwaarder kan er beslag gelegd worden op het onroerend goed, de auto’s, bankrekeningen, aandelen, etc. Maar dan kom je er achter dat een dag voordat het vonnis werd gewezen het faillissement is uitgesproken van degene die jouw vordering moet voldoen. Wat nu? Er rest in de meeste gevallen niets anders dan je aan te sluiten in de rij van schuldeisers en je vordering in te dienen bij de curator. Kan dat niet op een andere manier?

Conservatoir beslag

Zeker bij langdurige relaties kent de ondernemer degene met wie hij zaken doet en is hij bekend met mogelijke bankrekeningen of andere vermogensbestanddelen, zoals auto’s en onroerend goed. Vaak weet de ondernemer met wie er nog meer zaken gedaan wordt. In dergelijke gevallen is het niet verstandig om eerst een soms lange gerechtelijke procedure te voeren, maar wil je direct actie omdat je bang bent dat vermogensbestanddelen verdwijnen en je facturen uiteindelijk niet meer betaald worden. Hiervoor biedt de wet een mogelijkheid, nl. het zogenaamde conservatoir beslag.

Verrassingseffect

Met een dergelijk beslag leg je, voorafgaand aan een gerechtelijke procedure, beslag op bijvoorbeeld de bankrekening of onroerend goed. Het effect hiervan laat zich raden. Het saldo op de bankrekening wordt geblokkeerd en het in beslag genomen pand kan niet meer getransporteerd worden. In veel gevallen wordt vaak dezelfde dag nog contact opgenomen om de kwestie te bespreken en op te lossen.

Toestemming beslag

Het conservatoir beslag mag pas gelegd worden als de voorzieningenrechter hiervoor verlof geeft. Daarvoor zal eerst een verzoekschrift bij hem ingediend moet worden, waarin de vordering wordt omschreven en waarin duidelijk is aangegeven wat er in beslag genomen dient te worden. Verder zal de voorzieningenrechter een termijn stellen waarbinnen de hoofdprocedure ingesteld dient te worden.

Advies

Heeft u vragen over het conservatoir beslag? Van Houwelingen & Partners maakt graag een afspraak met u om de mogelijkheden te bespreken en u een goed advies te geven.

Bastiaan van der Heijden, Gerechtsdeurwaarder

x