Wat is kwaliteit fruit

Blog - Kwaliteit?!

“Maar wij leveren kwaliteit!” Een veel gehoorde uitdrukking die te pas en vaak ook te onpas gebruikt wordt. Een verzamelterm voor… Voor wat eigenlijk? Een goed product? Een goede dienstverlening? Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Normen voor Kwaliteit

Bastiaan van der Heijden, mei 2020


Binnenkort staat de 5de toetsing van de Normen voor Kwaliteit voor ons kantoor weer op het programma. Eens in de 2 jaar dient conform het Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit en de Verordening Normen voor Kwaliteit er een uitgebreide audit plaats te vinden door externe deskundigen. Deze externe deskundigen worden, op voordracht van de commissie Toetsing Kwaliteit, door de beroepsgroep benoemd. Met deze audit heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een kwalitatieve standaard neergelegd waarin aandacht is voor het voeren van een goede bedrijfsvoering en het het borgen van commerciële kwaliteit van de dienstverlening.

Audit

In deze audit zullen tal van kwaliteitsnormen de revue passeren. Zij hebben o.a. betrekking op de toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Elk van deze punten wordt vanuit een 4-tal invalshoeken bekeken en getoetst: integriteit, professionaliteit, commerciële kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

De zogenaamde best practices zoals omschreven in het reglement KBvG Normen voor Kwaliteit geven een invulling aan de kwaliteitsnormen uit de hiervoor genoemde Verordening. Voldoe je aan de best practice, dan voldoe je aan de kwaliteitsnorm.

Negatief toetsingsverslag

Een negatief toetsingsverslag heeft grote gevolgen voor het kantoor en de daaraan verbonden gerechtsdeurwaarders. De KBvG zal in dat geval een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. In het ergste geval kunnen de gerechtsdeurwaarders geschorst of uit hun ambt ontzet worden.

Positief toetsingsverslag

De afgelopen jaren heeft Van Houwelingen & Partners een positief toetsingsverslag van de KBvG ontvangen. Daar zijn we trots op omdat we hiermee kunnen aantonen dat we presteren volgens de hoogste kwaliteitsnormen binnen onze branche. Ook de komende toetsing zien we weer met vertrouwen tegemoet!

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of wil je van onze diensten gebruik maken? Neem gerust contact met mij op: bastiaan@houwelingen-partners.nl

Bastiaan van der Heijden

Gerechtsdeurwaarder

x