Blog afkopen vordering 3

Blog - Moet ik akkoord gaan met het afkopen van mijn vordering?

Als je een product of dienst hebt geleverd en je krijgt je factuurbedrag niet betaald, kan het voorkomen dat jouw klant een voorstel doet om het totaalbedrag af te kopen. Moet je daar zomaar akkoord mee gaan? In deze blog wil ik antwoord geven op deze vraag.

Is jouw dienst of product goed geleverd?

Kees van Houwelingen, november 2020

Wanneer jouw klant een voorstel doet om de vordering die jij hebt af te kopen moet je je allereerst afvragen of dat iets met het product of de dienst te maken heeft die jij hebt geleverd. Wanneer er klachten zijn rondom de levering is het wijs om te kijken of je dat kunt herstellen of aanpassen. Als dat niet kan is het wellicht redelijk dat er iets aan de prijs gedaan wordt.

Waarom wordt een voorstel tot afkoop gedaan?

Heeft de afkoop niets te maken met een gebrek in de dienstverlening of het product dat geleverd is? Dan moet je je afvragen waarom er een voorstel tot afkoop wordt gedaan. Als de klant niet voldoende geld heeft kan er wellicht een betalingsregeling worden getroffen.

Maar het kan ook voorkomen dat de klant aangeeft dat hij bezig is om overgenomen te worden, failliet te gaan, zijn bedrijfsactiviteiten gaat staken of gewoonweg geen middelen heeft. Moet je dat voor waar aannemen en daarin meegaan?

Het is goed om mee te denken met je klant, maar ook om kritisch te zijn. Als jij een product of dienst hebt geleverd waar geen problemen mee zijn is het ook logisch dat jouw factuur volledig wordt betaald. Als dat niet zo is moet er een goede reden zijn. Bovendien is het goed om de feiten te checken. Vraag dan ook informatie op met betrekking tot de reden van het voorstel tot afkoop en bepaal daarmee of je akkoord kunt zijn met een afkoop.

Welke informatie kun je opvragen bij een voorstel tot afkoop?

Is jouw klant bezig met een overname en wil hij de vordering afkopen? Laat hem dan een document sturen waaruit blijkt dat dit zo is en laat hem argumenten aandragen waaruit helder wordt dat een afkoop daarvoor noodzakelijk zou zijn.

Bij elk argument van jouw klant zul je dus moeten vragen om een document waaruit blijkt dat dit zonder afkoop van de vordering niet mogelijk is. Heeft hij gewoonweg geen middelen dan kun je wellicht zoeken naar een oplossing in de vorm van een betalingsregeling.

Je kunt bij het vragen van ondersteunende documenten bijvoorbeeld vragen om documenten van zijn accountant, een overzicht van zijn schulden, de bankpositie van de klant of actuele cijfers uit zijn administratie. Hieruit kun je opmaken of er daadwerkelijk een probleem is en of het wellicht beter is om akkoord te gaan met het voorstel tot afkoop van de vordering.

Wel of niet akkoord gaan met een voorstel tot afkoop van de vordering?

Waarom zou je akkoord gaan? Bij een faillissement van de onderneming kan het voorkomen dat je bijna niets meer terugziet van je vordering. Ook komt het voor dat bij het incasseren van een vordering kosten worden gemaakt die niet te incasseren blijken omdat er in zijn geheel geen geld aanwezig is of binnen zal komen. Dan is het wijs om akkoord te gaan met de afkoop van de vordering.

Stel je dus eerst op de hoogte van de reden van het voorstel tot afkoop. Zorg dat je informatie krijgt rondom de argumenten van de klant en bekijk of er inderdaad reden is voor het afkopen van de vordering. Dan zul je een afweging moeten maken. Hierbij zal ook meewegen hoe hoog de vordering is en wat er geboden zal worden. De tijd die je in de zaak moet steken om alsnog alles betaald te krijgen kan meewegen bij het wel of niet akkoord gaan met het voorstel tot afkoop van jouw vordering.

Nog vragen naar aanleiding van deze blog?

Neem gerust contact met ons op: kees@houwelingen-partners.nl

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

x