Ontruiming huis

Blog-Ontruimen in coronatijd deel 2

Ontruimen van woonruimte was in het begin van de coronaperiode niet toegestaan. De gevolgen daarvan waren dat veel huurders die een huurincasso hebben geen enkele betaling meer deden omdat de prikkel van ontruiming ontbrak. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Hoe is ontruimen nu in coronatijd? Deel 2

Oplossen problemen

Kees van Houwelingen, augustus 2020

Voordat een ontruiming van een woonhuis wordt uitgevoerd krijgt een huurder vele kansen om tot een oplossing te komen. Tijdens dit proces worden brieven gestuurd, een dagvaarding uitgereikt, een vonnis afgegeven, de ontruimingsdatum aangezegd en extra huisbezoeken afgelegd. Wanneer een huurder zich meldt, kan altijd worden gezocht naar een oplossing. Vaak is het mogelijk om een regeling te treffen om daadwerkelijke ontruiming te voorkomen. Wanneer de prikkel van ontruiming ontbreekt zien wij dat huurders massaal stoppen met betalen en regelen. Huurschulden lopen daardoor stevig op.

Politieassistentie geweigerd

Sinds 1 juni 2020 mag er weer tot ontruiming worden overgegaan. Voor het binnentreden van een woning zonder aanwezigheid van de bewoner is de aanwezigheid van een hulpofficier van justitie verplicht(politie assistentie). De politie moet dus aanwezig zijn om een ontruiming daadwerkelijk uit te mogen én kunnen voeren. Sommige politiekorpsen willen nu nog niet altijd ondersteuning geven tijdens het ontruimen van woningen. Zodoende kan er nog niet altijd overal ontruimd worden.

Ontruiming soms de oplossing

Het ontruimen van een huurder kan in sommige gevallen de beste oplossing zijn om het leven van een huurder weer op de rit te krijgen. Wanneer een huurder veel schulden heeft en zijn financiële situatie niet opgelost krijgt, kan een ontruiming ervoor zorgen dat hij hulp zoekt, tijdelijk elders woont waar hem hulp geboden wordt en uiteindelijk weer naar een woning gaat die hij ook kan betalen. Nu er maandenlang geen ontruimingen mochten plaatsvinden, merken wij bij de eerste ontruimingen die sinds 1 juni 2020 weer uitgevoerd mochten worden dat situaties extremer worden. De rommel die werd achtergelaten bij een ontruiming vóór corona was soms al bijzonder groot, nu loopt het de spuigaten uit: etensresten en afval liggen in de hele woning tot borsthoogte opgestapeld, er is geen doorkomen aan.

Verwachting

De komende maanden verwachten wij als deurwaarders nog veel verwaarloosde woonhuizen aan te treffen tijdens het ontruimen. Het is te hopen dat een tweede golf van het coronavirus wegblijft en dat niet nog eens de ontruimingen van woningen worden opgeschort. Dit kan veel leed besparen.

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

Ontruimen? Wij pakken door!

Samen komen we tot een oplossing zonder de menselijke kant uit het oog te verliezen

x