Scheepsbeslag schip

Blog - Scheepsbeslag

In de executiefase kan een deurwaarder ook beslag leggen op een schip. Dit kan een schip zijn dat in de registers staat opgetekend of een schip dat niet geregistreerd staat. Het kan bij een scheepsbeslag om verschillende soorten schepen gaan: zowel een cruiseschip, een containerschip, een binnenvaartschip, motorboot, pleziervaartuig, woonboot en zelfs een schip in aanbouw.

Binnenvaartschip in beslag nemen

Bastiaan van der Heijden mei 2020

In de afgelopen periode heb ik een binnenvaartschip in beslag moeten nemen. Heel specifiek was door mijn klant al aangegeven waar ik het schip kon vinden, hoe het schip heet en welke afmetingen het schip heeft. Prima aanwijzingen om mee op pad te gaan.

Scheepsbeslag schip

Wat zegt de wetgever?

Voor het in beslag nemen van een schip heeft de wetgever vereist dat je aan boord moet van het schip. Pas dan kun je het schip in beslag nemen. Vervolgens kun je ervoor zorgen dat een schip niet weg kan varen door het schip “aan de ketting te leggen”. In de praktijk gebeurt dat vaak niet meer omdat je hiervoor gewoonweg de havenmeester inseint die er op zijn beurt voor zorgt dat het schip niet kan vertrekken.

De haven en de havenmeester

Aangekomen bij de haven waar het schip zich zou bevinden, vertelt de havenmeester mij dat het schip al in beslag genomen is en dat ik er helemaal niet op mag. Het schip blijkt in beslag genomen door het Openbaar Ministerie en als zodanig bij de Domeinen ondergebracht ter bewaring. Kan ik dan wel een civiel beslag leggen op een schip dat door het OM al in beslaggenomen is en zich technisch gezien onder de Domeinen bevindt?

De Domeinen en het OM

De Domeinen zijn slechts bewaarder en niet de executant. Zij konden mij dan ook niet vertellen op welke grond het OM tot beslaglegging was overgegaan. Wel kon de Domeinen mij vertellen dat ik gewoon derdenbeslag kon leggen. Met een derdenbeslag leg je beslag op alle roerende zaken en vorderingsrechten die een derde heeft op jouw debiteur. Ik was alleen. Bang dat dit beslag geen doel zou treffen. Dit beslag kon ik immers niet inschrijven in de openbare registers. Als de Domeinen na 4 weken eindelijk zou verklaren dat er geen schip aanwezig is, kan het schip al vertrokken zijn.

Na veel overleg met de Domeinen werd afgesproken dat ik de volgende dag terug zou komen naar de werf en dat er dan iemand van de Domeinen aanwezig zou zijn. Hij zou mij dan het schip laten zien en ik mocht het schip dan betreden zodat er beslag gelegd kon worden. Zo gezegd zo gedaan.

Hoe nu verder?

De enige vraag die nog overblijft is deze: wat gebeurt er met een botsend scheepsbeslag waarbij de eerste beslaglegger het Openbaar Ministerie is? Hoe wordt een verkoop hiervan geregeld en naar wie gaat de opbrengst? Wellicht dat er op deze vragen in de toekomst antwoord komt.

Bastiaan van der Heijden
Gerechtsdeurwaarder

x