Corona virus 2

Blog - Van Houwelingen & Partners en corona

Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Scholen en horeca zijn gesloten, het advies is om zo min mogelijk sociaal contact te hebben en veel werknemers werken thuis.

Hoe gaat Van Houwelingen & Partners daarmee om?

Kees van Houwelingen, maart 2020

Vanuit de beroepsgroep (KBvG) is voortdurend contact over de handelswijze van de gerechtsdeurwaarders. Uitgangspunt is dat de rechtsgang niet belemmerd moet worden. Omdat gerechtsdeurwaarders het sluitstuk zijn in ons rechtsbestel is het van groot belang dat dit gehandhaafd blijft.

Huisbezoek

Het uitbrengen van exploten brengt alleen met zich mee dat er veelvuldig sociaal contact is. Dat moet voorkomen worden. In overleg met het ministerie van justitie heeft onze beroepsgroep (KBvG) daarom geadviseerd om wel exploten (dagvaardingen, betekeningen, derdenbeslagen, overbetekeningen etc.) uit te brengen en dus wel langs de deuren te gaan, maar niet langer aan te bellen. Het exploot zal dan ook conform art. 47 Rv. in de brievenbus worden gelaten. Zo blijft de rechtsgang intact, maar wordt wel voldaan aan de beperking tot sociaal contact.

Ontruimingen, beslag op inboedel

Voor het doen van ontruimingen en het leggen van beslag op een inboedel wordt geadviseerd om dit, in overleg met de klant, te beperken of zelfs te annuleren. Van Houwelingen & Partners zal altijd in overleg met de klant bekijken wat goed is om te doen.

Betalingen en regelingen

Wanneer een debiteur geen betaling kan verrichten zal hier, wederom in overleg met de klant, coulant mee om worden gegaan. Van Houwelingen & Partners begrijpt dat het in deze tijd van crisis niet eenvoudig is om volledig de vordering te voldoen.

Heeft de debiteur een betalingsregeling, dan willen wij coulant zijn in de nakoming daarvan. Van Houwelingen & Partners zoekt altijd naar de beste oplossing. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de regeling tijdelijk wordt verlaagd. Graag kijkt Van Houwelingen & Partners naar wat er wél kan in plaats van wat er niet kan.

Kantoor

Veel medewerkers bij Van Houwelingen & Partners werken thuis. Wij proberen u dan gewoon van dienst te zijn. Het kan zijn dat het iets langer duurt voordat wij u te woord kunnen staan, wij vragen uw begrip daarvoor. Onverlet blijft dat wij uw zaak optimale aandacht geven zoals u van ons gewend bent.

Onze baliefunctie op kantoor is gesloten. Zo wil Van Houwelingen & Partners haar medewerkers bewaren voor sociaal contact en de gevaren voor besmetting. Betalingen kunnen dus slechts digitaal plaatsvinden en niet langer contant.

Conclusie:

  • Van Houwelingen & Partners blijft gewoon exploten uitbrengen, alleen bellen wij niet meer aan.
  • Ontruimingen en beslagen op inboedels worden beperkt of geannuleerd, alles in overleg met de klant.
  • Bij betalingen en regelingen wil Van Houwelingen & Partners coulant zijn en zoeken naar wat er wél mogelijk is.
  • Veel medewerkers van Van Houwelingen & Partners werken thuis, wellicht duurt het iets langer voordat u wordt geholpen.
  • De baliefunctie is gesloten er kan uitsluitend digitaal worden betaald.

Heeft u vragen naar aanleiding van corona bij Van Houwelingen & Partners? Laat het ons weten via: info@houwelingen-partners.nl

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

x