Ontruiming huis

Blog - Wanneer gaan ontruimingen van woningen weer plaatsvinden?

Sinds het uitbreken van de corona-crisis worden er geen ontruimingen meer uitgevoerd. Het past niet in een samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk binnen moet blijven. Alleen in noodgevallen kan een ontruiming plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van overlast of criminaliteit. Wat is nu de toekomst van het ontruimen van woningen op de korte termijn?

Gevolgen vastgoedeigenaren

Kees van Houwelingen, april 2020

Sinds de corona-crisis zijn er geen ontruimingen meer gehouden. Alleen in die zaken waarbij noodgevallen waren heeft ontruiming nog plaatsgevonden. De gevolgen hiervan zijn dat zaken waarin geen huur werd ontvangen en ontruiming onvermijdelijk is, blijven liggen. Huurders vertrekken niet vrijwillig en nieuwe huurperiodes worden niet voldaan. De schade loopt dus aanzienlijk op. Dergelijke huurders bieden vaak geen verhaal.

De praktijk

In zaken waar in al voor de corona-tijd een ontruimingsvonnis was verkregen en een regeling was getroffen met de huurders, zien wij dat de regelingen niet meer worden nagekomen. Huurders voelen dat er voorlopig niet ontruimd mag worden en dat ze nog een forse periode ‘gratis’ mogen blijven zitten. Zo worden vastgoedeigenaren nog verder gedupeerd. Naast dat er van vastgoedeigenaren gevraagd wordt om een pas op de plaats te maken met huren, wordt er ook misbruik gemaakt van het opschorten van ontruimingen.

Wat doen wij nog wel?

Van Houwelingen & Partners staat vastgoedbeheerders graag bij in het incasseren van huurzaken en het ontruimen van woningen. Voorop staat dat een ontruiming voorkomen moet worden wanneer dat kan. Zo zorgen wij dat met een huisbezoek in corona-tijd er toch contact komt met de huurder, dat de regeling weer op gang komt of een vrijwillige ontruiming wordt afgesproken.

Ontruimen op de korte termijn

Binnenkort zullen de ontruimingen nog geen doorgang vinden. De maatregelen rondom het coronavirus zullen wel enigszins versoepeld worden over enkele weken. De verwachting is dat dit in kleine stappen wordt versoepeld en niet ineens. De ontruiming van een woning kan nog wel eens tot september 2020 op zich laten wachten. Tot die tijd zal op een gepaste wijze gezocht moeten worden naar oplossingen om de schade bij vastgoedeigenaren te beperkingen. Daar werken wij graag aan mee.

Kees van Houwelingen
Gerechtsdeurwaarder

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Wij denken graag met u mee!

x