Wat is een origineel

Blog - Wat is een origineel?

Wat is een origineel?' Regelmatig krijg ik de vraag of ik het originele stuk kan toesturen. Een dagvaarding die ik heb uitgebracht, een beslagexploot of een vonnis. Van deze stukken houden wij een origineel stuk in het dossier. Dit originele stuk kunnen wij toesturen.

Wat is nu precies een origineel?

Kees van Houwelingen 2020

In het digitale tijdperk worden alle documenten (vaak in kleur) in hoogwaardige kwaliteit ingescand en opgeslagen. Als een kleurenscan wordt uitgeprint is het verschil tussen deze print en een origineel bijna te verwaarlozen.

Wat is nog de kracht van een origineel? Blijft een origineel nog nodig? Kunnen wij als justitiabelen ook af doen met een goede kleurenscan?

Wat als een origineel kwijtraakt?

Wanneer een origineel kwijtraakt wordt vaak een kleurenscan geprint die voor origineel doorgaat. Ook kan een nieuw origineel worden opgemaakt die opnieuw van een natte handtekening wordt voorzien. Maar dat is niet altijd mogelijk. Bij het kwijtraken van een origineel kan er soms ook alleen een zwart-wit scan voor handen zijn en is het opmaken van een nieuw origineel niet meer mogelijk. Deze zwart-wit scan gaat dan door voor een origineel. Dit origineel wordt vervolgens geaccepteerd door alle justitiabelen.

Het vonnis wordt gewezen en dan?

Een vonnis dat wordt gewezen door een rechter wordt ondertekend door een rechter en voor grosse afgegeven. Het origineel (de minuut) van het vonnis blijft op de rechter, een gewaarmerkt tweede origineel, de grosse, wordt afgegeven aan partijen. Onder dit tweede origineel, de grosse, wordt vaak een digitale handtekening van de rechter geplakt. De kwaliteit van deze digitaal geplakte handtekening laat nog wel eens te wensen over. Een zwart-wit korrelig dik gedrukte handtekening is vervolgens het resultaat. Niet erg fraai. Wel waar wij justitiabelen het mee moeten doen.

Kleurenscan en origineel? Hoe ziet men dat in de toekomst?

Kan een exploot niet als hoogwaardige kleurenscan door het leven gaan voor origineel? Nu blijkt dat een geprinte scan bij de rechtbanken en justitiabelen geaccepteerd wordt als origineel en de vonnissen van rechtbanken zelf ook veredelde scans zijn, lijkt mij het tijd dat deze discussie onder justitiabelen gevoerd gaat worden. In deze discussie vindt u aan mij een warme voorstander.

Kees van Houwelingen
Gerechtsdeurwaarder


x