Foto hamertje

Blog - Executie van een titel - how to?

Wanneer je als advocaat een procedure voor je klant hebt gewonnen ben je blij. Je hebt een succes behaald en het recht heeft jouw klant doen zegevieren. Nu moet je er nog voor zorgen dat jouw klant het veroordeelde bedrag ook in zijn bezit krijgt. Executie van een titel, how to?

Informatie

Kees van Houwelingen, juni 2020

Wanneer de deurwaarder met de titel tot executie overgaat is de informatie die hij tot zijn beschikking heeft van belang voor de snelheid waarmee hij de titel kan incasseren. Is er al een bankrekening bekend bij de klant of weet hij welke debiteuren nog iets verschuldigd zijn aan de wederpartij? Heeft de wederpartij onroerend goed in bezit of zijn er vervoersmiddelen die op zijn naam staan.

De deurwaarder kan de meeste informatie zelf uit de openbare registers halen. Toch is niet alle informatie openbaar. Wanneer een deurwaarder bij het ontvangen van de titel direct aanwijzingen krijgt om beslagmaatregelen te nemen versnelt dat het incasseren van de titel.

Beslaglegging

Na betekening van de titel is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Eventueel kan een derdenbeslag zonder voorafgaand bevel worden gelegd. De deurwaarder betekent dan de titel en legt direct daarna bijvoorbeeld een bankbeslag.

In andere gevallen wordt de titel betekend en wordt er gelijktijdig bevel gedaan om binnen 2 dagen aan de titel te voldoen. Na het betekenen van de titel kan beslag worden gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, onder debiteuren, op voertuigen, op een inboedel, op een schip of bijvoorbeeld op aandelen.

Druk

Door de druk continue op de ketel te houden bij de wederpartij kan incasso sneller worden afgedwongen. Zo blijf je altijd op de radar en zal de wederpartij daar sneller vanaf willen. Door regelmatig een beslag te leggen en contact te zoeken zorg je voor een dergelijke druk.

Soms is het verstandig om een executiedossier een periode te laten rusten. Wanneer beslagmiddelen niet zinvol zijn en de wederpartij niet zelf tot betaling overgaat kun je de wederpartij het gevoel geven dat je niet meer aan zijn zaak denkt. Na verloop van tijd kun je dan als verrassingsactie een beslag leggen wat dan wellicht wel effect heeft.

Online Dossier

Hoe blijf je als advocaat op de hoogte van jouw uit handen gegeven titels? Van Houwelingen & Partners heeft een online dossier waarin je goed kunt zien wat er in het dossier is gebeurd en wat er is al is voldaan.

Ook een titel uit handen geven om te executeren? Neem contact met mij op voor verdere informatie:

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

@ kees@houwelingen-partners.nl
T. 06-12746887

x