Rekenmachine

Beslag op uw inkomen

Ligt er beslag op uw inkomen? U heeft recht op een beslagvrije voet. Wat betekent dit voor u?

Beslagvrije voet


Bij een beslag op uw inkomen wordt een deel van uw inkomen naar de deurwaarder overgemaakt. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. Het gedeelte van uw inkomen waarop geen beslag ligt heet de beslagvrije voet.

De beslagvrije voet berekent Van Houwelingen & Partners aan de hand van uw gegevens, voor zover die bij ons bekend zijn. Voor een goede berekening van de beslagvrije voet is het belangrijk dat u uw inkomsten en uitgaven aan ons doorgeeft. Hiervoor kunt u een formulier invullen. Neem voor dit formulier of andere vragen contact op met uw zaakbehandelaar.

Wilt u zelf uw beslagvrije voet berekenen? Klik hier.

x