LET OP! OP ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 ZIJN ER WEDEROM VALSE E-MAILS VERSTUURD!!

Let op!! Op zaterdag 10-10-2020 zijn er weer valse e-mails verstuurd. De inhoud van deze e-mail is net even anders dan die van 8-10-en 9-10-2020 Wederom zijn deze valse e-mails uit naam van Bastiaan van der Heijden van Van Houwelingen & Partners verstuurd. Wij adviseren u dringend op geen enkele wijze op deze mail te reageren of te betalen! In het nieuwsbericht vindt u een voorbeeld van de valse e-mail die is verstuurd.

Gerechtelijke Procedures Benelux

Vlaardingen, zaterdag 10 oktober


Geachte heer/mevrouw,

Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de vordering die wij al geruime tijd op u hebben, bekend onder de referentie X-347100 ..... Wij hebben u dit ook vaker laten weten en tevergeefs contact proberen te verkrijgen. Hierop heeft u nog steeds niet gereageerd. Aangezien er aankomende vrijdagochtend al maatregelen gepland staan, wou ik u ondanks het latere tijdstip toch nog uitleg geven over de ernst van de situatie.

Om die reden is er begin deze week onherroepelijk besloten u geen uitstel van betaling meer te geven. Aangezien het bedrag ondanks eerdere sommaties nog steeds niet is betaald, wil ik u met dit bericht graag persoonlijk informeren over de procedure en bijbehorende rechtsmaatregelen die in werking zullen treden.

Aanstaande maandag (12 oktober) zal er tussen 10:00 - 10:45 uur een dagvaarding worden afgeleverd. Dit betekent ook dat wij bij u langs komen en een beschrijving (proces-verbaal) maken van uw inboedel. Weet wel dat aan een beslag kosten verbonden zijn. Deze extra kosten moet u ook betalen. Uw inboedel zal vervolgens zo spoedig mogelijk nog worden verkocht aan degene die daar het meest voor biedt. Met de opbrengst van de verkoop van uw spullen wordt uw openstaande rekening (deels) betaald. Als de opbrengst van de verkoop onvoldoende is om de vordering incl. de kosten en de rente van te betalen, blijft u het restant daarvan verschuldigd.

Wat kunt u nog doen?Wij zullen u vanwege de opstart van de gerechtelijke procedure na deze mail ook verder niet meer benaderen of herinneren aan bovenstaande vordering. Wilt u het beslag en extra kosten vrijdagochtend voorkomen? Betaal dan zo spoedig mogelijk de openstaande vordering ter hoogte van €552,45.

Dit doet u op ons internationale rekeningnummer: DE65 1001 1001 2623 1765 31 ter attentie van Gerechtelijke Procedures Benelux. Vergeet niet om daarbij uw referentie REF X-347100 te vermelden. Tevens ontvangen wij graag een betaalbewijs van u per mail, zodat we de geplande procedure en maatregelen tijdig kunnen tegenhouden

Als u niet kunt betalen of wij uw betaalbewijs niet zo spoedig mogelijk ontvangen, gaan wij aanstaande maandag direct over tot het geplande beslag op uw inboedel. Wij verwachten hierbij dan ook uw volledige medewerking, wat dus inhoudt dat wij u tussen het aangegeven tijdstip thuis verwachten. Bij een beslaglegging is er overigens altijd een slotenmaker aanwezig, die bij uw afwezigheid de deur mag openen. Dit zodat wij de gerechtelijke inspectie uit kunnen voeren. Aangezien het inschakelen van een slotenmaker ook extra kosten met zich meebrengt, wil ik u graag vragen vrijdagochtend toch aanwezig te zijn.

Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking en een fijne avond toegewenst.

Hoogachtend,

B. van der Heijden
Afdeling Particuliere Procedures
b.vanderheijden@gerechtelijke-procedures.nl

x