Hemelvaart en Pinksteren

Donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag en vrijdag 31 mei 2019 is ons kantoor dicht.  Ook 2de Pinksterdag, 10 juni 2019 is ons kantoor gesloten. Op deze dagen mogen geen ambtshandelingen worden verricht.

In beginsel mag een deurwaarder op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur exploten uitbrengen of andere ambtshandelingen verrichten.

Op zondagen, algemeen erkende feestdagen en dagen die gelijkgesteld zijn aan feestdagen mag een deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten.

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn:

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag (22 april 2019)
Tweede Pinksterdag (10 juni 2019)
Eerste en Tweede Kerstdag
Hemelvaartsdag (30 mei 2019)
Koningsdag
Vijf mei

Naast de erkende feestdagen zijn er een aantal dagen gelijkgesteld hiervan.

Zo is Goede Vrijdag een gelijkgestelde dag (19 april 2019). De dag na Hemelvaartsdag is ook een gelijkgestelde dag (31 mei 2019).

Dit jaar is 27 december 2019 ook aangesteld als gelijkgestelde dag.

Er kan bij de rechter verlof gevraagd worden om een exploot of een ambtshandeling te mogen verrichten op alle dagen en uren, dus ook op deze feestdagen en gelijk gestelde dagen. Heeft u een spoedopdracht en een verlof van de rechter voor deze bijzondere dagen, bel ons dan op ons spoednummer: 010-8701523.

24-05-2019