LET OP! WEDEROM VALSE E-MAILS VERSTUURD!!

Let op! Vandaag zijn er wederom valse e-mails uit naam van Van Houwelingen & Partners verstuurd. In het nieuwsbericht vindt u een voorbeeld van de valse e-mail die is verstuurd.

Vandaag zijn er wederom valse e-mails uit naam van Van Houwelingen & Partners verstuurd.

Wij betreuren het ten zeerste dat onze bedrijfsnaam wederom gebruikt wordt om fraude mee te plegen.

Wij adviseren u dan ook om hier niet op te reageren. Bij twijfel altijd contact opnemen met het bedrijf die de eventueel valse mail heeft verstuurd.

Bedankt voor uw begrip!

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van de valse e-mail die op 4-8-2020 is verstuurd:

Van Houwelingen & Partners

Afdeling: Executie Beslaglegging

Contactpersoon: Dhr. K. de Boer

Dossiernummer: GGN5656

4 augustus 2020, Rotterdam

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen.

Geachte heer of mevrouw,

Kort geleden hebben wij u gevraagd het openstaande bedrag van 124,75 euro aan ons te betalen, betreffende Uw schuld voor afvalstoffenheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie: 28635/AC/2020. De uiterste betaaldatum van onderstaande factuur/facturen is inmiddels voorbij en we hebben nog geen volledige betaling van u ontvangen.

Indien U uw schuld niet voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt over te gaan tot beslaglegging.

U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

    • Via een gerechtelijke procedure zullen wij beslag laten leggen op uw inkomsten en/of bankrekening.
    • De gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
    • In het uiterste geval, wordt deze vordering overgedragen aan het CJIB. Betaald u ook dan niet, dan zal het Openbaar Ministerie (OM) de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van 124,75 euro te voldoen op rekeningnummer:

BE09 9671 4827 3657 ten name van: Van Houwelingen & Partners, o.v.v. uw dossiernummer (GGN5656).

Wij vertrouwen erop dat U het niet zover laat komen en uw schuld voldoet, zodat wij uw dossier kunnen sluiten.

Hoogachtend,

Dhr. K. de Boer

CEO - Van Houwelingen & Partners

x