Nieuwe dienst: Vordering uit handen

Als een ondernemer niet betaald krijgt, mag hij zijn klant een betalingsherinnering sturen en vervolgens aanmanen. Maar wat is een aanmaning precies? Hoe zorgt u ervoor dat deze het meeste effect heeft? En zijn er regels waaraan u zich moet houden? 

Heeft u een aanmaning gestuurd en betaalt uw klant nog steeds niet? Dan kunt u de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

De eerste fase is dan de ‘minnelijke’ incassoprocedure. Het bureau gaat aan de slag met telefoontjes, sommatiebrieven en e-mails om uw vordering te incasseren, zonder tussenkomst van de rechter.
Is uw vordering daarna nog niet betaald? Dan kunt u een juridisch traject starten. Dit begint met het opstellen van een dagvaarding, waarbij de debiteur wordt verzocht voor de rechter te verschijnen.
De debiteur kan beargumenteren dat hij de factuur niet hoeft te betalen. Dit heet een ‘conclusie van antwoord’.
De schuldeiser kan vervolgens reageren met een ‘conclusie van repliek’
En de debiteur kan nog een ‘conclusie van dupliek’ indienen.
Als de debiteur na het vonnis alsnog weigert te betalen, volgt dwangbetaling door beslaglegging of executie.

Meer informatie over de incassoprocedure vindt u hier.

24-01-2018