Feestdagen en de ATW

Vrijdag 19 april 2019 is ons kantoor dicht. Dit komt omdat het Goede Vrijdag is en een gerechtsdeurwaarder mag op deze dag geen ambtshandelingen verrichten.

Geen ambtshandelingen

In beginsel mag een deurwaarder op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur exploten uitbrengen of andere ambtshandelingen verrichten.

Op zondagen, algemeen erkende feestdagen en dagen die gelijkgesteld zijn aan feestdagen mag een deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten.

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn:

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag (22 april 2019)
Tweede Pinksterdag (10 juni 2019)
Eerste en Tweede Kerstdag
Hemelvaartsdag (30 mei 2019)
Koningsdag
Vijf mei

Naast de erkende feestdagen zijn er een aantal dagen gelijkgesteld hiervan.

Zo is Goede Vrijdag een gelijkgestelde dag (19 april 2019). De dag na Hemelvaartsdag is ook een gelijkgestelde dag (31 mei 2019).

Dit jaar is 27 december 2019 ook aangesteld als gelijkgestelde dag.

Er kan bij de rechter verlof gevraagd worden om een exploot of een ambtshandeling te mogen verrichten op alle dagen en uren, dus ook op deze feestdagen en gelijk gestelde dagen.

BRON: artikel 64 Burgerlijke Rechtsvordering en Algemene Termijnen Wet

18-04-2019

x