Rechtspraak: Reset KEI en maak digitalisering minder ambitieus

Al enkele jaren werkt de Rechtspraak aan de modernisering en digitalisering van de Rechtspraak. Maar uit extern onderzoek is gebleken dat de Rechtspraak dit proces heeft onderschat. Er is inmiddels 220 miljoen euro besteed aan KEI (Kwaliteit en Innovatie) maar het project is mislukt. Het nieuwe doel is kleiner en minder ambitieus, de Rechtspraak gaat zich richten op het digitaal uitwisselen en beschikbaar stellen van gegevens over rechtszaken voor juridische professionals en rechtzoekenden.

In de rechtsgebieden waarin al digitaal wordt geprocedeerd, blijft dit gewoon doorgaan. Komende maanden zal er een besluit worden genomen over de landelijke invoering van digitaal procederen in handelsvorderingen.

Voor meer informatie zie de website van de Rechtspraak

11-04-2018