Valse emails

LET OP!! WEDEROM WORDEN ER VANUIT NAAM VAN VAN HOUWELINGEN & PARTNERS VALSE EMAILS VERSTUURD!

Sinds vrijdag 27 maart 2020 worden er wederom valse emails naar zowel relaties van ons als niet-relaties verstuurd.

Wij willen benadrukken hier vooral niet op in te gaan.

HIERONDER EEN VOORBEELD VAN EEN VERSTUURDE EMAIL:
Begin doorgestuurd bericht:

Van: Peter Venema <vanhouwelingenenpartners@mail.com>
Datum: 27 maart 2020 om 06:06:51 CET
Onderwerp: Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders / Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen
Antwoord aan: vanhouwelingenenpartners@mail.com

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Contactpersoon: Dhr. P. Venema
Dossiernummer: WEB-541

27 maart 2020, Vlaardingen

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Geachte relatie,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld voor gemeentelijke naheffing en achterstand Belastingdienst, met referentie: 28635/AC/2015, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van ? 139,87,-

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.

U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd.
U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.
Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.
Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van ? 139,87,- te voldoen op rekeningnummer: BE92974011437323
ten name van: CJIB Benelux, o.v.v. uw dossiernummer (WEB-541).

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. P. Venema
Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders

WIJ WILLEN U NOGMAALS BENADRUKKEN HIER VOORAL NIET OP IN TE GAAN!!

Directie Van Houwelingen & Partners

27-03-2020

x