LET OP! WEDEROM VALSE EMAILS VERSTUURD!

Wederom zijn er uit naam van Van Houwelingen & Partners valse e-mails verstuurd naar een groot aantal mensen.

Sinds 13 april 2020 worden er weer de nodige valse emails verstuurd uit naam van Van Houwelingen & Partners.

Ons advies is om hier niet op te reageren. Bij twijfel adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Hieronder een voorbeeld van de mails die nu verstuurd zijn:

Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders

Afdeling: Executie Beslaglegging

Contactpersoon: Dhr. K. de Boer

Dossiernummer: WEB-9889

13 april 2020, Vlaardingen

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en inkomen

Geachte heer, mevrouw,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld voor gemeentelijke naheffing en achterstand zorgpremie, met referentie: 28635/AC/2015, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van 98,87,- euro.

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te verwittigen van Uw nalatigheid.

U dient dan rekening te houden met zeer ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd.
U kunt dan geen geld meer opnemen of storten. Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.
Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige waardevolle bezittingen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van 98,87,- euro te voldoen op rekeningnummer:

BE13974049792739, ten name van: St. Derdengelden, o.v.v. uw dossiernummer (WEB-9889).

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,

Dhr. K. de Boer
Van Houwelingen & Partners Gerechtsdeurwaarders

NOGMAALS ONS ADVIES: GA HIER NIET OP IN!

Directie Van Houwelingen & Partners

14-04-2020

x