Proces-verbaal van Constatering

Een proces-verbaal van constatering is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde, schriftelijke verklaring, waarin de gerechtsdeurwaarder op een objectieve manier waarnemingen vastlegt. Dit proces-verbaal kan als belangrijk bewijsstuk worden opgevoerd in rechterlijke procedures.

Van Houwelingen & Partners is u graag van dienst bij het vastleggen van dergelijke waarnemingen. In goed overleg zullen wij, op elk gewenst tijdstip, voor u een constatering verrichten. In het op te maken proces-verbaal zal geen waardeoordeel, mening of advies gegeven worden over de waargenomen feiten. Het proces-verbaal zal eventueel worden voorzien van foto’s, tekeningen, videobeelden en/of audio-opnamen.

Voorbeelden van waarnemingen zijn: het opmeten van bepaalde afstanden, de inhoud controleren van een container, schades aan voertuigen of andere objecten, het controleren in o.a. clubs op het schenken van merkdranken, etc.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u een proces-verbaal laten opmaken? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.