Van Houwelingen 005 verkleind

Betekenen aan de bestuurder of aandeelhouder van een BV, mag dat?

In beginsel beteken je een exploot aan de BV aan het kantooradres van de BV. Mag je ook aan de bestuurder of aandeelhouder van de BV betekenen? Wellicht wil je meer impact genereren met de betekening of wil je dat deze direct bij de verantwoordelijke terecht komt.

Mag je een exploot aan de BV ook aan de bestuurder betekenen?

Een exploot mag je ook aan de bestuurder van de BV betekenen. Artikel 50 Rv. geeft zelfs aan dat je de keuze hebt om aan het kantooradres van de BV te betekenen óf aan het woonadres van de bestuurder. Je kunt dus kiezen om direct aan het woonadres van de bestuurder te betekenen. Wanneer een kantooradres niet meer bereikbaar is, of de BV daar niet meer gevestigd is, kun je betekenen aan het woonadres van de bestuurder. Het niet meer bereikbaar zijn van een kantooradres is dus geen vereiste om aan het woonadres van de bestuurder de betekenen.

Mag je een exploot aan de BV ook aan de aandeelhouder betekenen?

De wet geeft geen ruimte om te betekenen aan aandeelhouders van een BV. Bovendien zijn deze aandeelhouders niet altijd bekend, terwijl bestuurders ook in de kamer van koophandel zijn opgenomen. Omdat de wettelijke basis ontbreekt kan betekening aan de aandeelhouders van een BV niet plaatsvinden.

Waarom zou je kiezen bij een exploot aan de BV deze aan de bestuurder te betekenen?

Wil je impact maken door direct jouw zaak onder de aandacht van de bestuurder van de BV te brengen? Of ligt de zaak gevoelig en wil je niet dat het hele bedrijf te horen en te zien krijgt war er speelt? Dan kun je gemakkelijk ook aan het woonadres van de bestuurder betekenen. Ook kan het gebeuren dat een kantooradres is afgebrand of gesloten, of dat de BV niet meer op het adres kantoor houdt. Dan kun je dus ook uitwijken naar de bestuurder om te betekenen.


x