Eurobiljetten

Onze kosten

Wat kost het u om uw vordering door ons te laten incasseren? In het gunstigste geval niets: uw debiteur betaalt onze kosten.

In het incassotraject schrijven wij uw debiteur aan en wordt er indien mogelijk via de telefoon en/of e-mail contact opgenomen.

Hiervoor rekenen wij een basistarief van € 40,00.

Heeft het incassotraject geen effect dan kan er een gerechtelijke procedure worden gestart. In deze fase moet er griffierecht, dagvaardingskosten en salaris gemachtigde worden betaald.

Als de rechter vonnis heeft gewezen dan kan dat ten uitvoer worden gelegd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van beslaglegging. De kosten die wij in dit traject berekenen zijn wettelijk vastgelegd.

Eventueel kunt u van ons een voorschotnota ontvangen ter dekking van de te maken kosten. Bij afwikkeling van het dossier wordt het door u betaalde voorschot verrekend met de gemaakte kosten.

Wanneer bent u onze kosten verschuldigd? Zie onze kostentabel.

x