Overeenkomst tekenen

Aanmaningsbrief

Voordat wij uw vordering in behandeling nemen kunt u zelf een aanmaning sturen. Ook dient u een wettelijk verplichte aanmaning te sturen die aan een aantal vereisten moet voldoen.

Aanmaning

Heeft u uw facturen gestuurd en wordt er niet betaald? U kunt uw klant een aanmaning sturen waarbij u hem in gebreke stelt. Dat wil zeggen dat u uw klant schriftelijk informeert dat hij niet aan zijn verplichtingen voldoet, waarbij hij een redelijke termijn krijgt om hieraan alsnog te voldoen.

Wanneer u een vordering op een consument heeft bent u daarnaast ook verplicht om een zogeheten 14-dagenbrief (zie voorbeeld) te sturen. Het incassotraject kan pas beginnen na verzending van deze brief. Eventueel kan van Houwelingen & Partners deze brief voor u sturen.

Brochure Berekening Incassokosten

Voorbeeld 14-dagenbrief

x