Van Houwelingen 122 verkleind

Betekenen aan de Staat of leden van het koninklijk huis, hoe werkt dat?

Wanneer je een exploot aan de Staat wilt betekenen loop je niet de tweede kamer binnen of zoek je Mark Rutte op. Ook bij het betekenen van exploten aan leden van het koninklijk huis gelden andere regels. Hoe beteken je een exploot aan de Staat der Nederlanden of aan leden van het Koninklijk Huis?

Hoe beteken je een exploot aan de Staat der Nederlanden?

Een exploot aan de Staat der Nederlanden beteken je niet door het Catshuis binnen te lopen en Mark Rutte op te zoeken. Artikel 48 Rv. geeft aan dat je moet betekenen aan het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zit in Den Haag. Daar moet je dus het exploot doen en het afschrift achterlaten. De wet geeft ook geen keuze of andere opties. Wil je een exploot betekenen aan de Staat? Dan moet je dus betekenen bij de Hoge Raad in Den Haag.

Hoe beteken je een exploot aan de leden van het Koninklijk Huis?

Wil je iemand van het koninklijk huis in rechte betrekken? Dan kun je niet gewoon naar Huis ten Bosch rijden en daar aanbellen. Een exploot aan een van de leden van het koninklijk huis zul je conform artikel 48 Rv. ook moeten doen bij het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Als je dus al was afgereisd naar Den Haag ben je al goed op weg. Je zult een exploot voor een van de leden van het koninklijk huis dus niet aan hun woonadres moeten betekenen maar bij de Hoge Raad in Den Haag.

x