Vennoten

Betekenen aan de vennoten van de VOF, mag dat aan het zaakadres?

Bij het betekenen van een exploot aan de VOF wil je vaak ook de vennoten betrekken. Als de titel ook op de vennoten is uitgesproken zullen exploten ook aan hen gericht moeten zijn. Mag je een exploot bestemd voor een van de vennoten van de VOF ook betekenen aan het zaakadres van de VOF?

Wat zegt de wet over een betekening aan de VOF en haar vennoten?

In artikel 51 Rv. wordt bepaald dat een betekening voor de VOF aan het kantooradres van de VOF moet gebeuren of aan de persoon of de woonplaats van een van de vennoten. Net als bij betekening aan de BV kun je kiezen of je wilt betekenen aan het kantooradres of aan het adres van de vennoot/bestuurder.

Maar wat als je het afschrift voor de vennoten zelf wilt betekenen aan het zaakadres? Mag dat wel? Artikel 51 Rv. biedt daar geen ruimte voor. Gelukkig zegt artikel 1:14 BW dat een persoon die een kantoor of filiaal houdt, daar ook woonplaats heeft als het geschil betrekking heeft op het kantoor. Dus wanneer het een zakelijk geschil betreft die uit het handelen van VOF voortvloeit, kun je een vennoot van de VOF ook op het zaakadres dagvaarden. Dat is overigens niet verplicht, je kunt een vennoot altijd aan zijn woonadres betekenen.

Waarom zou je kiezen voor betekening aan een vennoot kiezen voor betekening aan het zaakadres?

Wanneer je ervoor kiest om aan het zaakadres ook het afschrift van de vennoten te betekenen kan dat als voordeel hebben dat er een grotere kans is dat je hen daar in persoon zult aantreffen. Overdag zullen zij waarschijnlijk daar aan het werk zijn. Ook heeft het als voordeel dat je maar 1 exploot hoeft op te stellen en dus maar 1 keer kosten kwijt bent.

x