Beslag op aandelen

Heeft een beslag op aandelen wel zin?

Bij het leggen van een aandelenbeslag zien wij als gerechtsdeurwaarders vaak dat dit beslag niet wordt uitgewonnen. Vaak heeft dat er mee te maken dat gedacht wordt dat een koper toch niet gevonden zal worden en dat de procedure bij rechtbank voor toestemming van de koop omslachtig is. Waarom dan toch een aandelenbeslag?

Hoe werkt de procedure bij het leggen van een aandelenbeslag?

Bij het leggen van een aandelenbeslag gaat de deurwaarder naar het kantooradres van de onderneming waarvan de aandelen in beslag worden genomen. Door middel van een exploot wordt de aanzegging gedaan dat de aandelen die op naam staan van de schuldenaar in beslag zijn genomen. Wanneer het aandeelhoudersregister aanwezig is, wordt hierin een aantekening van de beslaglegging gemaakt. Is het aandeelhoudersregister niet aanwezig? Dan wordt de onderneming gemaand om dit binnen enkele dagen alsnog te tonen, zodat de aantekening kan worden gemaakt.

Hoe werkt de procedure bij de verkoop van inbeslaggenomen aandelen?

Wil je daadwerkelijk tot verkoop overgaan van inbeslaggenomen aandelen? Dan dien je een verzoekschrift op te stellen waarmee je een zitting bij de Rechtbank krijgt. Tijdens deze zitting worden partijen gehoord over de verkoop van de aandelen. De rechter zal de vraag stellen of het zinvol is om tot verkoop over te gaan en zal aan de deurwaarder vragen welke procedure hij daarvoor wil volgen. Als de deurwaarder een goed doordachte procedure schetst zal de rechter eerder toestemming geven tot verkoop over te gaan. Na enkele weken geeft de rechter een beschikking waarin gemeld wordt of er toestemming wordt gegeven voor de verkoop en welke procedure daarin gevoerd moet worden.

Waarom toch een procedure tot verkoop van inbeslaggenomen aandelen starten?

Dat klinkt omslachtig zo’n procedure waarin je eerst om toestemming moet vragen en je niet eens zeker weet of je wel een koper kunt vinden voor de inbeslaggenomen aandelen. Toch kan een dergelijke procedure lonen. Je wilt namelijk je doel bereiken, dat is in veel gevallen betaling ontvangen. Met een dergelijke druk van verkoop van deze aandelen wordt in veel gevallen tot betaling overgaan. Ook kan een leeg ogende BV in een concern nog veel bekijks trekken in de branche wanneer daar een verkoop van aandelen plaatsvindt.

x