Big data servers

Hoe kun je incasseren op basis van Big Data?

Incasseren met big-data-analyse is een krachtig hulpmiddel om incassomiddelen efficiënter in te zetten en zo kostenbesparend te werk te gaan. Een computer is zoveel sneller en nauwkeuriger dan het brein en de ogen van een mens. Met de denkkracht van de computer en het inzicht van een mens kan er veel slimmer geïncasseerd worden.

Hoe werkt het incasseren op basis van big data?

Met het incasseren op basis van big data controleren wij wat de overeenkomsten zijn van de huidige te incasseren zaak ten opzichte van oude historische zaken. Aan de hand van meer dan 40 unieke kenmerken van een dossier vindt deze controle plaats en wordt een analyse gemaakt. Met deze analyse wordt een percentage gegeven op basis waarvan de huidige zaak kans zou maken om geïncasseerd te worden. Hoeveel kans heeft het huidige dossier om geïncasseerd te worden ten opzichte van eerder geïncasseerde dossiers met dezelfde kenmerken?

Welke gevaren zijn er bij het incasseren op basis van big data?

Het gevaar van het incasseren op basis van big data is dat er bijvoorbeeld discriminatie plaatsvindt. Bij de belastingdienst hebben er zeer kwalijke praktijken plaatsgevonden rondom de toeslagenaffaire waarbij niet werd ingegrepen in de data die systemen gaven over deze toeslagenouders. Dit mag niet gebeuren en daar waken wij voor. Bepaalde vergelijkingen maken wij bewust niet om niet te discrimineren bij het vergelijken van zaken.

Incasseren met big data

Welke voordelen zijn er bij het incasseren op basis van big data?

Het voordeel van het incasseren op basis van big data is dat het een hulpmiddel is om in te schatten bij welke zaken het zinvol is om een incasso door te zetten en bij welke zaken het niet zinvol is om kosten te maken. Dat levert dus besparing bij de klant en drukvermindering op bij schuldenaren. Alleen als het echt te verhalen is zetten wij een zaak door.

Hoe werkt het incasseren met big data in de praktijk?

In de praktijk halen wij een score op en bekijken deze tezamen met gegevens uit andere registers. Mochten andere gegevens zeggen dat er veel schulden zijn en weinig te verhalen, zal de score niet doorslaggevend zijn. Als andere gegevens zeggen dat er geen belemmeringen zijn en er een positieve score wordt gegeven voor het incasseren van de vordering, zal eerder geadviseerd worden een gerechtelijk traject te volgen.

Het incasseren op basis van big data werkt met het vergelijken van overeenkomsten in een nieuw dossier ten opzichte van historische dossiers en de resultaten daarvan. Een gevaar kan zijn dat er discriminatie plaatsvindt, daar willen wij scherp op zijn en maken daarom bewuste bevragingen niet. Als voordeel heeft het incasseren met big data dat je kosten kunt besparen en drukvermindering bij debiteuren kunt realiseren. In de praktijk kijken wij welke indicatoren in het dossier aanleiding geven om eventueel een gerechtelijk traject op te starten. Een positieve score kan daarvoor aanleiding geven. Wij verliezen alleen nooit ook andere gegevens in het dossier uit het oog bij de beoordeling van een dossier.

x