Blog incasseren door te bellen dec 2020

Incasseren door te bellen?

Voor het incasseren van jouw vordering zijn er diverse middelen die je kunt inzetten. In deze blog wil ik stilstaan bij het incasseren door telefonisch contact op te nemen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen van telefonisch incasseren?

Maakt bellen onderdeel uit van je debiteurenbeheer?

Kees van Houwelingen, december 2020

Wanneer je facturen niet worden voldaan kun je zelf een debiteurenbeheer opzetten binnen je bedrijf. Lees onze blog over het opzetten van een debiteurenbeheer als je daar meer over wilt weten.

Bij het opstellen van je debiteurenbeheer kun je herinneringen en aanmaningen sturen. Naast het versturen van brieven en/of mails, kun je ook een belactie opnemen in je debiteurenbeheer. Zo wordt standaard contact opgenomen via de telefoon als facturen niet worden voldaan. Je kunt je debiteurenbeheer dan in eigen beheer houden en zo maximaal resultaat halen door het zelf incasseren van je vordering.

Hoe wordt telefonisch incasseren ervaren?

Telefonisch incasseren wordt vaak als dwingend ervaren. Dit middel moet dan ook passen bij jouw organisatie. Wanneer je al schriftelijk hebt aangemaand kun je wel een ultieme poging doen om tot betaling van je vordering te komen. Het dwingende karakter van een telefonische incasso kan ook een positief effect hebben: je klant voelt zich gedwongen om uiteindelijk toch tot betaling over te gaan. Er kan veel kracht uitgaan van een telefonische incasso die jij zelf doet waarbij je op een vriendelijke toon vraagt of de factuur binnenkort voldaan wordt.

Telefonisch incasseren door een deurwaarder?

Zie je het zelf niet zitten om telefonisch contact op te nemen met je klant over een factuur, of heb je er de tijd niet voor, laat dan een deurwaarder de telefonische incasso op zich nemen. Ook dit kan als dwingend worden ervaren, dus bedenk of dit echt bij jouw bedrijf past. Het resultaat van een telefonische incasso door een deurwaarder levert vaak wel resultaat op. In de gevallen waarin iemand telefonisch gesproken wordt is de ervaring dat in meer dan 50% van de gevallen een betaling verkregen wordt of een regeling getroffen.

Geïnteresseerd in de telefonische incasso van een deurwaarder? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kees van Houwelingen

Gerechtsdeurwaarder

x