Voertuigen

Wat is het effect van een administratief beslag op voertuigen?

Sinds 1 april 2021 is het toegestaan om administratief beslag te leggen op motorvoertuigen en aanhangwagens. Zichtcontact met het voertuig is niet meer nodig. Je legt het beslag vanaf je bureau en schrijft het in bij de registers van het RDW. Wat is het effect van een administratief beslag op voertuigen?

Wat is de procedure van het leggen van een administratief beslag op voertuigen?

Bij het leggen van een administratief beslag op voertuigen controleert de deurwaarder na betekening van de titel, en na het verlopen van de beveltermijn, of de geëxecuteerde een voertuig op naam heeft staan. Wanneer dat zo blijkt te zijn, maakt de deurwaarder een proces-verbaal op waarin hij dat voertuig in beslag neemt. Direct hierna schrijft hij dat beslag in bij het RDW.

Wat zijn de consequenties van het leggen van een administratief beslag op voertuigen?

Het leggen van een beslag op een voertuig en de registratie daarvan bij de RDW, zorgt voor een blokkerende werking. De geëxecuteerde kan zijn voertuig niet meer overdragen en zal dus eerst moeten zorgen dat het beslag wordt opgeheven. Hiervoor zal de vordering eerst volledig voldaan moeten zijn.

Wat is het resultaat van het leggen van een administratief beslag op voertuigen?

Als het beslag is gelegd en de geëxecuteerde reageert niet of komt zijn afspraken niet na, kan de verkoop van het voertuig worden aangezegd. Wanneer de verkoop is aangeplakt, kan de verkoop online plaatsvinden. Diegene die het hoogste bod doet, wordt als koper aangemerkt. Er wordt een proces-verbaal van verkoop opgemaakt. Gebruikelijk is wel dat wij het voertuig eerst in gerechtelijke bewaring nemen, zodat wij bij verkoop ook daadwerkelijk het voertuig kunnen leveren.

Het is altijd mogelijk om een regeling te treffen of volledige betaling te doen om zo executoriale verkoop van het voertuig af te wenden. De blokkerende werking van het voertuig zorgt in de praktijk voor voldoende waarborg dat de vordering eens voldaan zal worden.


x