Bank navragen

Wat is het effect van informeren bij banken?

Sinds 1 januari 2021 is het wettelijk toegestaan om in zaken waarin een titel is betekend en de beveltermijn is verstreken, bij alle banken in Nederland te informeren of een bankrelatie bekend is. Wat is het effect van deze informatiemogelijkheid?

Wat is de procedure bij het informeren van banken?

Sinds 1 januari 2021 mag een deurwaarder bij alle in Nederland gevestigde banken informatie opvragen over de bankrelatie die een bank eventueel heeft met een schuldenaar. Voorheen was het niet mogelijk om bij bankinstellingen te informeren naar de bankrekeningen die een schuldenaar hield bij een bank. Wanneer er geen informatie beschikbaar was, kon het voorkomen dat een dossier gesloten moest worden bij gebrek aan informatie over de verhaalsmogelijkheden van een schuldenaar. Als deurwaarder informeren wij dus bij deze banken en moet de bank met gepaste spoed hierop reageren.

Wat geven banken voor informatie?

Het liefst wil een deurwaarder weten (1.) óf er een bankrekening is, en (2) wát er op die bankrekening staat. Heeft betrokkene wel een bankrekening, maar staat er maar € 1,25 op, dan heeft het geen zin om hier beslag op te leggen. De banken hebben na bestudering van de nieuwe wetgeving rondom het informeren van banken geconcludeerd dat zij alleen verplicht zijn om aan te geven óf er een bankrelatie is en niet hoeveel er op de bankrekening staat. Zouden zij meer informatie geven, zou dat weer in strijdt zijn met de privacywet.

Wat is het resultaat van het informeren bij banken?

Voorheen wisten we niets, nu weten we bij welke bank ze een bankrekening aanhouden waar in elk geval een positief saldo op staat op moment van informeren. Hiermee is het eerste moment van verhaal bekend. Schuldenaren kunnen geen informatie meer verbergen rondom bankrekeningen. Zo hebben wij gezien in het afgelopen jaar dat schuldenaren regelmatig van bankinstelling wisselen en ook bij kleine banken rekeningen aanhouden waar voorheen nog niets van bekend was.

Het informeren van banken levert dus op dat een schuldenaar zijn bankrekeningen niet meer kan verbergen of bij een kleine bank een schaduwvermogen kan opbouwen. Deze rekeningen worden gevonden en hierop kan beslag worden gelegd. Door het wisselen van bankinstelling is het zinvol om eens per jaar minimaal te controleren waar de schuldenaar bankiert, zodat verhaal nooit verborgen kan blijven.

x