Appartementen

VvE Incasso

Het incasseren van een VvE-vordering vereist speciale aandacht. Wat kan Van Houwelingen & Partners hierin voor u betekenen?

Uw VvE-incasso wordt door ons zorgvuldig bewaakt. De vordering wordt maandelijks verhoogd met de lopende termijnen. Wanneer er een afbetalingsregeling is getroffen wordt de nakoming hiervan scherp in de gaten gehouden.

Eén van de belangrijkste aspecten bij een VvE-incasso is de voorrangspositie van de vereniging voor wat betreft het voorgaande en lopende kalenderjaar. Van Houwelingen & Partners handelt hierin adequaat: er wordt beslag gelegd op het appartement en bij de hypotheekhouder wordt sterk aangedrongen op tijdige actie.

Waarom Van Houwelingen & Partners?

  • Jarenlange ervaring
  • Oog voor uw voorrangspositie (voorgaande en lopende kalenderjaar)
  • 24/7 inzicht in uw online dossier
  • 1 contactpersoon gedurende het hele traject
x