Blog: Betekenen van een dagvaarding met meerdere gedaagden

De dagvaarding van 7 gedaagden Met een zachte plof belandt de krat met dagvaardingen op mijn bureau. Het betreft 1 zaak waarin 7 natuurlijke personen moeten worden gedagvaard. De dagvaarding bestaat uit 24 bladzijden en een veelvoud aan producties. Belang: € 226.251,00; een erfeniskwestie. Gedaagde nummer 1, 4 en 5 wonen op 1 adres, gedaagde nummer 2, 3, 6 en 7 wonen ieder afzonderlijk in verschillende Zuid-Hollandse plaatsen. Hoe gaat dit in zijn werk? Lees hier de blog:

Juli 2020, Bastiaan van der Heijden

Met grote regelmaat word ik gevraagd om een dagvaarding aan meerdere personen te betekenen. Veelal zijn dat 2 of 3 gedaagden. Dat heeft verschillende oorzaken. In veel kwesties worden echtparen gedagvaard of ouders die verantwoordelijk zijn voor een minderjarig kind. Ook het dagvaarden van een vennootschap onder firma met 2 of 3 vennoten komt regelmatig voorbij.

Het betekenen van een dagvaarding aan meerdere gedaagden op meerdere adressen vraagt om extra aandacht. De gerechtsdeurwaarder controleert niet alleen of voor de juiste rechter in de juiste plaats wordt gedagvaard en tegen een juiste zittingsdatum, bij meerdere gedaagden krijgen ook de verplichte aanzeggingen extra aandacht. Verschijnt in casu slechts 1 van de 7 gedaagden, dan zal er 1 vonnis worden gewezen. Dit is een vonnis op tegenspraak.

Daarnaast zal de gerechtsdeurwaarder ook vluchtig het lichaam en het petitum van de dagvaarding doornemen. Is er een samenhang tussen de verschillende gedaagden, de grondslag van de vermeende vordering(en) en wordt er hoofdelijkheid gevraagd. Dat laatste hoeft in beginsel niet, maar zal zeker gevraagd worden als het om veroordeling van de (proces)kosten gaat.

De gerechtsdeurwaarder betekent de dagvaarding aan alle gedaagden en geeft aan elke gedaagde een afschrift van de dagvaarding af. Hierop zijn geen uitzonderingen. In het geval gedaagden nummer 1, 4 en 5 gezamenlijk een advocaat hebben bij wie woonplaats is gekozen, dan zal de gerechtsdeurwaarder 3 afschriften van de dagvaarding afgeven aan de betreffende advocaat of diens medewerker. Uiteindelijk ontvangt de advocaat/opdrachtgever in casu 5 originele dagvaardingen: 1 voor de gedaagden nummer 1, 4 en 5, en voor 4 voor de gedaagden 2, 3, 6 en 7. Er zullen 5 dagvaardingen naar de rechtbank worden opgestuurd.

Twijfelt u bij het opstellen van een dagvaarding aan bepaalde zaken, schroom niet en neem contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Bastiaan van der Heijden

Gerechtsdeurwaarder

x