Feestdagen en ATW-dagen 2023

In artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag. Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag. Op deze dagen mogen ook geen exploten worden gelopen, tenzij een rechter specifiek voor die dag toestemming heeft gegeven.

In 2023 zijn onze kantoren op de volgende dagen gesloten:

  • Vrijdag 7 april 2023, Goede Vrijdag
  • Maandag 10 april 2023, Tweede Paasdag
  • Donderdag 27 april 2023, Koningsdag
  • Vrijdag 28 april 2023, Algemene Termijnen Wet
  • Vrijdag 5 mei 2023, Bevrijdingsdag
  • Donderdag 18 mei 2023, Hemelvaartsdag
  • Vrijdag 19 mei 2023, Algemene Termijnen Wet
  • Maandag 29 mei 2023, Tweede Pinksterdag
  • Maandag 25 december 2023, Eerste Kerstdag
  • Dinsdag 26 december 2023, Tweede Kerstdag
x