Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag, 19 april a.s. en de Paasdagen 21 en 22 april a.s. is ons kantoor gesloten. Op deze dagen mogen we geen ambtshandelingen verrichten, tenzij de rechter hiervoor expliciet toestemming geeft. Art. 64 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. 27-03-2019

x