Het proces-verbaal van constatering

Ook voor een constatering kunt u Van Houwelingen & Partners inschakelen. Wij gaan graag voor u op pad. Wat is nu precies een constatering?

Over dit onderwerp is al veel geschreven. Een akte of proces-verbaal van constatering is een door de gerechtsdeurwaarder opgestelde, schriftelijke verklaring, waarin de gerechtsdeurwaarder op een objectieve manier waarnemingen vastlegt. Deze onderhandse akte kan als belangrijk bewijsstuk worden opgevoerd in rechterlijke procedures. In tegenstelling tot andere landen zoals Frankrijk en België heeft de akte in Nederland nog altijd de status van een onderhandse akte en geen authentieke akte met dwingende bewijskracht. Desondanks hechten rechters veel waarde aan een door een gerechtsdeurwaarder opgemaakt proces-verbaal.
Van Houwelingen & Partners is u graag van dienst bij het vastleggen van dergelijke waarnemingen. In goed overleg zullen wij, op elk gewenst tijdstip, voor u een constatering verrichten. In het op te maken proces-verbaal zal geen waardeoordeel, mening of advies gegeven worden over de waargenomen feiten. Het proces-verbaal zal eventueel worden voorzien van foto’s, tekeningen, videobeelden en/of audio-opnamen.
Voorbeelden van waarnemingen zijn: het opmeten van bepaalde afstanden, de inhoud controleren van een container, schades aan voertuigen of andere objecten, het controleren in o.a. clubs op het schenken van merkdranken, etc.

Van Houwelingen & Partners
Telefoon: 010-4604466
Mail: info@houwelingen-partners.nl

Bastiaan van der Heijden
Gerechtsdeurwaarder

25-09-2018

x