Blog: Betekenen aan de bestuurder van de BV, mag dat?

Als gerechtsdeurwaarder ben ik verantwoordelijk voor het correct betekenen van exploten. Hierbij kom ik zowel bij natuurlijke personen als bij rechtspersonen als bij gemeenten of de Staat. In het Wetboek van Rechtsvordering (Rv) is geregeld hoe de gerechtsdeurwaarder deze exploten moet doen. Voor deze blog wil ik inzoomen hoe een exploot aan een rechtspersoon moet worden gedaan.

Lees de gehele blog hier verder.....

x