Blog: Betekenen aan een briefadres. Hoe zit dat ook alweer?

Wel of geen bekend adres? Eén van de verantwoordelijkheden van de gerechtsdeurwaarder is dat zijn exploot (een akte van de deurwaarder) de aangeschreven persoon ook daadwerkelijk bereikt. In het geval dat een persoon woont op het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) staat is het duidelijk: ik beteken mijn stuk aan dat adres. Heeft een persoon geen bekende woon- of verblijfplaats? Dan staat dat ook in de BRP en kan ik het exploot openbaar betekenen en publiceer ik een uittreksel in de Staatscourant.

Geen adres maar wel briefadres

Derk van den Berg, augustus 2020

Ingewikkelder wordt het als ik een exploot moet uitbrengen aan een persoon die met een briefadres staat ingeschreven in de BRP. Personen staan in de BRP ingeschreven met een briefadres op grond van de wet BRP. Namelijk, iedere ingezetene is verplicht om zich te laten inschrijven op zijn woonadres of, bij ontbreken daarvan, op een briefadres.

Wel of niet openbaar betekenen?

De vraag is of ik op dit adres ook een exploot kan doen. Hierover liepen de meningen uiteen. De ene deurwaarder deed het wel en de andere deurwaarder koos ervoor om openbaar te betekenen. De kans dat de stukken een persoon bereiken via de laatste methode is erg klein. De praktijk leert dat mensen die openbaar worden opgeroepen niet verschijnen op de zitting. Aan de andere kant zijn er veel personen die een briefadres hebben op een opvangadres waar ze vervolgens nooit de post komen ophalen. Aan beide opties kleven dus nadelen.

Uitspraak Hoge Raad

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten en geoordeeld dat een briefadres heeft te gelden als een gekozen woonplaats en dat daar dan ook betekend moet worden. Openbare betekening is in geval van een briefadres dus niet juist!

Een ander gevolg van het briefadres als gekozen woonplaats is dat de rechter van de plaats van het briefadres de bevoegde rechter is om over een zaak te beslissen. Tenslotte is de wettelijke dagvaardingstermijn van tenminste een week van toepassing.

x