Blog: Medische incasso, medisch geheim

Gezondheidszorg is een mensenrecht, iedereen in Nederland zou toegang moeten hebben tot de best mogelijke gezondheidszorg. Waar velen er niet over hoeven na te denken en het als vanzelfsprekend zien dat zij terecht kunnen voor medische zorg wanneer dat nodig is, zijn er echter ook mensen die in de huidige samenleving buiten de boot vallen.

Hierbij kan worden gedacht aan mensen die dakloos zijn of immigranten die nog geen officiële documenten bezitten. En weet u bijvoorbeeld dat wanneer u naar het ziekenhuis gaat zonder een verwijsbrief van een arts, het consult niet vergoed zal worden door de verzekering. Tot slot zijn er ook medische handelingen die niet gedekt worden door een verzekering of omdat een verzekeraar geen contract heeft met een ziekenhuis.

In al deze gevallen blijft er een rekening over die nog betaald zal moeten worden. Een medische instelling zal in eerste instantie zelf een rekening versturen, maar wat als de rekening onbetaald blijft?

Zorgvuldig proces

Op dit punt in het proces van een onbetaalde rekening kan er gekeken worden naar een gerechtsdeurwaarder. Daar waar medici een beroepsgeheim hebben en zorgvuldig en vertrouwelijk dienen om te gaan met gegevens, zo is dat bij een gerechtsdeurwaarder ook het geval. Van Houwelingen & Partners heeft zich gespecialiseerd in het zorgvuldige proces van medische incasso’s. Door op menselijke wijze het contact aan te gaan en te zoeken wordt er gezamenlijk gekeken naar oplossingen. Het creëren van begrip voor verschillende invalshoeken in specifieke situaties zorgt ervoor dat mensen in hun waarde blijven. Het is van groot belang om op ieder punt van het incassoproces stil te kunnen staan bij de situatie en begrip te kunnen tonen. Waar nodig wordt er uitleg gegeven waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt tijdens het incassoproces. Het doel, het innen van een onbetaalde rekening, wordt niet uit het oog verloren. Dit is echter wel gebaseerd op normen die net als gezondheidszorg vanzelfsprekend mogen zijn.

Medische incasso, een integer bedrijf.

Van Houwelingen & Partners.

x