Blog: Conservatoire maatregelen een oneigenlijk drukmiddel?

In de beslagsyllabus van november 2020 zijn de wijzigingen opgenomen van herziening beslag- en executierecht. In deze wet is bepaald dat een beslagmiddel niet louter als pressiemiddel gebruikt mag worden.

Ook in de beslagsyllabus is expliciet opgenomen dat een conservatoir beslag niet enkel als beslagmiddel gebruikt mag worden. De vraag is dan ook: Mag een conservatoir beslag niet langer als pressiemiddel worden gebruikt? Lees de hier gehele de blog.

x