Van Houwelingen 026 verkleind

Betrokkene beweert het exploot niet te hebben ontvangen, en nu?

Het gebeurt regelmatig dat een debiteur beweert het exploot van de deurwaarder niet te hebben ontvangen. Waar rust de bewijsplicht van het achterlaten van exploten?

Wat zegt de wet over de bewijsplicht van uitgebrachte exploten?

Een exploot is een akte opgemaakt door een daartoe bevoegde ambtenaar (de deurwaarder). Conform artikel 157 Rv. levert een authentieke akte dwingendrechtelijk bewijs op. Dat betekent dat wanneer een deurwaarder verklaart in zijn akte dat hij het exploot heeft uitgebracht op een bepaalde datum en aan een bepaald adres heeft achtergelaten, dat dan ook is gebeurd en dat de rechter dit als dwingendrechtelijk bewijs moet lezen.

Wat betekent het bewijsrecht van een exploot in de praktijk?

Als een debiteur blijft beweren dat hij het exploot nooit heeft ontvangen, kan dat worden afgedaan met de mededeling dat de deurwaarder in zijn exploot heeft vermeld dat hij het afschrift heeft achtergelaten. Een deurwaarder heeft bij zijn beëdiging verklaard de waarheid te zullen verklaren in al zijn akten die hij opmaakt. Dat betekent niet dat een deurwaarder geen fouten maakt en zich niet een keer kan vergissen in een adres. Hij zal daarvoor zorgvuldig moeten zijn en waar fouten worden gemaakt, deze gelijk doen herstellen. Wel blijft de basis overeind: het exploot levert dwingendrechtelijk bewijs op waarvan dan ook in beginsel als uitgangspunt moet worden uitgegaan.

x