Thumbnail1

Niet mee eens?

Heeft u een aanmaning, een dagvaarding, een dwangbevel of een vonnis ontvangen en bent u het hier niet mee eens?

Bent u het niet eens met de aanmaning die u van Van Houwelingen & Partners heeft ontvangen? Neem voor uw inhoudelijke bezwaar schriftelijk contact op met uw zaakbehandelaar.

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen is er een zitting gepland bij de rechtbank. De datum en het tijdstip van deze zitting vindt u in de dagvaarding.

Als u het niet eens bent met de vordering, neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen u informeren over hoe u verweer kunt voeren.

Heeft u een dwangbevel of een vonnis ontvangen en bent u het er niet mee eens? Uw zaakbehandelaar kan u vertellen welke acties u hiertegen kunt ondernemen. Wellicht kunt u verzet instellen of in hoger beroep gaan.

x